Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

BIP

UWAGA!!!

Od dnia 1 czerwca 2015 r. Terenowy Oddział w Żarach przeniesiono
do budynku Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Skarbowej 2 w Żarach
(II piętro)